webCDwriter 2.8.2
Network CD Writing
joerghaeger.de:80 Logo
CDWserver
 Status (Auto)
 Configuration
 Help
 About

webCDcreator
 User Manual
 Start Page
 WebStart

rcdrecord
 Manual
 Start

WWW
 Home
 Support
 Feedback
 Donations
 Author
 Links
Valid HTML 4.01!

 

Gebruikershandleiding voor webCDcreator

 

1. Introductie

webCDcreator maakt het voor gebruikers mogelijk om bestanden te kopiëren vanaf hun computer naar een CD-brander die op een andere computer in het netwerk is aangesloten. De gebruiker stelt de inhoud van de te branden CD samen met de hulp van webCDcreator. De CD wordt daarna gebrand onder controle van webCDcreator.
webCDcreator staat toe dat de CD-brander wordt gedeeld door meedere gebruikers in het lokale netwerk.

De gebruikers-interface is geschreven in de Java programmeertaal. Dit zorgt voor een hoge mate van platform-onafhankelijkheid. De webCDcreator werkt onder ieder Operating Systeem, waarvoor een Java VM beschikbaar is. Onder andere zijn dat MS Windows, Linux, BSD, MacOS.

 
Certificate Warning

1.1 Eerste start van het webCDcreator Java programma

De eerste maal dat het Java programma webCDcreator wordt gestart op de computer, zal aan de gebruiker worden gevraagd of het programma ongelimiteerde toegang tot de computer mag verkrijgen. Dit heeft te maken met de filosofie achter Java, waar (eventueel via Internet naar de browser gedownloade) programma-code niet zonder meer zijn gang kan gaan voordat dat de gebruiker expliciete toestemming heeft gegeven.
Klik op [ Details ] als u meer informatie wilt zien over het aangeboden certificaat waarmee de auteur van webCDcreator het programma van een digitale handtekening heeft voorzien. Klik op [ Start ] wanneer het u het programma als veilig beschouwt en het wilt gaan gebruiken.
 
Java Web Start

1.2 Eerste gebruik van webCDcreator

De eerste maal dat met een werkstation via de web browser verbinding wordt gemaakt met de CDWserver, zal het werkstation cq. de browser moeten worden geconfigureerd om met de webCDcreator samen te kunnen werken. Klik hiertoe op de link genaamd "Start pagina" in het linker frame van de hoofd pagina. Maak hier een keuze omtrent de Java ondersteuning die het beste past bij de werkomgeving. Sommige mensen werken liever met de "Java Plugin", waarbij de webCDcreator applicatie in een browser window zal opstarten.
Voor anderen zal "Java Web Start" beter werken. In het geval van Java Web Start werkt webCDcreator onafhankelijk van de browser, en kan desgewenst ook zonder browser worden gestart. Voor gebruikers met een trage netwerk-verbinding naar de CDWserver zal "Java Web Start" een betere keuze zijn.
Na het doorlopen van deze eenmalige configuratie van de computer - die duidelijk gedocumenteerd is - kan de webCDcreator applicatie worden gestart.


 
Welkomst-scherm

2. Opzetten van een verbinding met de server.

Na het starten van webCDcreator verschijnt het hoofd-venster. Op dat moment wordt door het programma een verbinding met de server aangevraagd. Als dat verzoek wordt ingewilligd, zal vervolgens een dialoog-venster verschijnen met daarin onder meer de programma-versie van de server. Eventueel kan ook andere lokale informatie getoond worden (zoals mededelingen van de beheerder van de server).

Indien het verzoek om verbinding niet succesvol is, wordt een foutmelding op het scherm getoond en het programma sluit zichzelf af. Bij een dergelijke weigering van het programma is het aan te raden om een korte tijd te wachten en daarna opnieuw te proberen verbinding te maken. Als wachten het probleem niet oplost, moet de beheerder van de server op de hoogte worden gebracht.


 
Login-scherm

2.1 Gebruikers profielen op de server.

Bij een standaard installatie van de server kan iedereen zonder meer gebruik maken van de functionaliteit van webCDcreator over het netwerk. De beheerder van de server kan echter besluiten om deze "anonieme" toegang af te sluiten. Gebruikers moeten dan een login account hebben op de CDWserver voordat de CD-brander te gebruiken is. Heeft de beheerder voor deze optie gekozen, dan verschijnt na het afsluiten van het welkomstscherm een login scherm.

Gebruikers die al een account hebben op de CDWserver kunnen hier hun loginnaam en wachtwoord invoeren, anderen moeten op [ Nieuw... ] klikken om voor zichzelf een unieke gebruikersnaam te kiezen. Tevens moet de gebruiker zijn eigen geldige email adres invullen. De server zal een willekeurig wachtwoord creëren en dat wachtwoord per email opsturen naar het ingevulde emailadres. Na ontvangst van deze email met wachtwoord kan worden verder gegaan met inloggen in de server.
Er kan enige tijd verstrijken - normaal niet meer dan enkele minuten - tussen de aanvraag van de gebruikersnaam en de ontvangst van het wachtwoord. Aangeraden wordt om dit wachtwoord zo spoedig mogelijk te wijzigen via het pulldown menu Instellingen en daarna de menu-optie Wachtwoord...

Na een succesvolle login staat de webCDcreator beschikbaar voor het samenstellen en branden van CD's of DVD's.


 
Selectie van het CD-type

3. Selectie van het CD-type

WebCDCreator is in staat om verschillende typen CD's en DVD's te creëren:


 
Selectie van het medium-type

3.1 "Voeg bestanden/directories toe aan een Data CD"

Kies voor deze optie wanneer bestanden op harddisk in een directory-structuur zijn georganiseerd, en deze structuur op CD moet worden overgezet.

3.2 "Brand een CD of DVD van een 'ISO 9660 Image'-bestand"

Gebruik deze optie wanneer een CD-image beschikbaar is, dat met behulp van andere programmatuur al van te voren is samengesteld. Dit ISO image (gewoonlijk heeft zo een bestand een extensie .iso) moet op een speciale manier op een CD worden gebrand om de inhoud van het image-bestand te kunnen lezen.
Voorbeeld: "Bootable" CD's worden vaak als ISO image gedistribueerd.

3.3 "Brand een Audio CD van WAV, MP3 of OGG bestanden"

Met deze optie worden wave bestanden (*.wav), MP3's (*.mp3) of OGG bestanden (*.ogg) op CD gebrand in audio formaat, zodat de resulterende Audio CD op iedere normale CD-speler afgespeeld kan worden.
Let op: alleen WAV bestanden met een 44.1kHz - 16 bit formaat kunnen worden gebruikt.

De beheerder van de server kan besluiten om de mogelijkheid tot het branden van Audio CD's uit te schakelen.

3.4 "Copiëer een niet-'copyprotected' CD"

Met deze optie kan een CD worden gekopiëerd. Daartoe moet er wel een extra CDROM loopwerk in de server aanwezig zijn, van waaruit de originele CD wordt gelezen.
 
Re-writable wissen

3.5 "Wis een CD-RW of DVD+RW"

Met deze optie kan een herschrijfbaar medium (CD-RW of DVD+RW) worden gewist. Dat kan snel (alleen de inhoudsopgave wordt gewist, waarna het medium leeg lijkt zonder dat de gegevens hoeven te worden gewist) of via de langzame weg (alle gegevens op het medium worden gewist). De snelle optie kost enkele minuten.


 
Samenstellen van de CD

4. Het samenstellen van de CD

Het hoofd-venster van webCDcreator is in twee panelen verdeeld. Het linker paneel toont de beschikbare bronnen van gegevens. Daaruit kunnen de bestanden kunnen worden geselecteerd die op de te branden CD moeten worden opgenomen. Het rechter paneel toont de actuele status van de inhouds-beschrijving van de CD die door de webCDcreator gebruiker wordt samengesteld. Die compilatie wordt uiteindelijk op CD gebrand.
De beschikbare gegevens-bronnen bestaan uit drive-mappings op de Windows-computer van de gebruiker, of lokaal gemounte bestands-systemen in geval van een Unix/Linux/BSD computer. De CDWserver kan ook een gegevens-bron ter beschikking stellen, met data die op de harddisk van de server opgeslagen is. Veelgevraagde bestanden kunnen door de beheerder in die "export"-directory worden geplaatst, zodat de CD-brander ze direct kan branden zonder ze over het netwerk te hoeven transporteren.

Boven het rechter paneel kan via een "drop-down" menu het formaat worden gekozen van het CD/DVD medium waarop de bestanden zullen worden gebrand. Onder aan het rechter paneel geeft een status balk op ieder moment aan, welk gedeelte van de beschikbare ruimte op het medium nog vrij is. In rood wordt aangegeven wanneer de geselecteerde bestanden niet meer op de gekozen CD of DVD zullen passen. In het geval van audio CD's wordt het aantal minuten audio weergegeven, bij data CD's het aantal MB dat op de CD zal worden gebrand.

De inhouds-beschrijving is aanvankelijk leeg, maar kan op de volgende manieren gevuld worden.

4.1 Creëer een nieuwe directory

 • Klik met de linker muisknop op de "parent" directory - dat is de directory waaronder de nieuwe directory moet worden gecreëerd - in het rechter paneel (de beschrijving van de nieuwe CD).
 • Klik met de muis op
  Alternatief kan met de rechter muisknop worden geklikt op de parent directory; kies dan Creëer directory in het pop-up menu.
 • Vul de naam van de nieuwe directory in, en druk op de Return toets.

4.2 Voeg bestand/directory toe

 • Selecteer een of meerdere bestanden en/of directories in het paneel met gegevens-bronnen.
  (Tip: Gebruik bij het klikken met de muis de [Shift] of de [Control] toets om meerdere bestanden/directories na elkaar te kunnen selecteren).
 • Selecteer de bestemmings-directory in het paneel met de CD-beschrijving.
 • Copiëer de geselecteerde bestanden door te klikken op [ > > ].

4.3 Verwijder bestand/directory

 • Selecteer een of meerdere bestanden en/of directories in het paneel met de CD-beschrijving.
 • Verwijder de geselecteerde bestanden door te klikken op het ikoon.
  Afzonderlijke bestanden/directories kunnen ook worden verwijderd door er met de rechter muisknop op te klikken en Verwijderen te kiezen in het pop-up menu.

4.4 Hernoem bestand/directory

 • Selecteer met de linker muisknop het bestand of de directory in het panel met de CD-beschrijving.
 • Klik een tweede maal op het zojuist geselecteerde bestand of directory.
 • Vul de nieuwe naam in.

4.5 Audio CD's

 • Voeg WAV, MP3 of OGG bestanden toe aan de compilatie, zoals in paragraaf 4.2 beschreven is.
 • Met behulp van de en ikonen kan de volgorde van de audio tracks op de CD nog worden aangepast.


 
Instellen van de brand-opties

5. Brand de CD

Nadat de compilatie van de CD is afgerond, kan de CD daadwerkelijk worden gebrand.

 • Selecteer het pulldown menu Actie en daarna de menu-optie Brand sessie.
 • Maak desgewenst nog definitieve aanpassingen in het onderdeel Opties van het venster dat verschijnt, en klik daarna op [ Verder > > ]
 • Volg de meldingen van het programma tijdens het brand-proces.

Belangrijk: leg de CD-recordable pas in de lade van de brander nadat daarom wordt gevraagd door het programma.
Sluit de lade met de hand door bijvoorbeeld zachtjes tegen de lade te duwen, of de laad-knop van de brander in te drukken. De CDWserver zal dit detecteren en automatisch met branden beginnen.

5.1 Uitleg van de opties

De opties die worden gekozen voor de te branden CD kunnen grote invloed hebben op de bruikbaarheid van de CD.

5.1.1 Bestands-systeem opties

Het Volume ID ofwel het CD-label is de naam van de CD die bijvoorbeeld in de Windows Explorer te zien is.

In het geval van Data CD's zal webCDcreator een standaard ISO Data-CD maken met de Microsoft Joliet en Unix Rockridge extensies. Deze extensies maken het gebruik van lange bestandsnamen mogelijk op CD's voor respectievelijk Microsoft Windows en Unix systemen.

 • Joliet Extensie
  De Joliet extensie staat lange bestandsnamen toe op een ISO CD, maar let er op dat de lengte van de bestandsnaam niet meer mag bedragen dan 64 letters plus de extensie. Als bestanden meer dan 64 letters bevatten in hun naam, vóór de extensie, zullen hun bestandsnamen worden afgekort tot 64 letters. Als er twee bestanden in de zelfde directory bestaan waarvan de eerste 64 letters in de namen identiek zijn en die dezelfde extensie hebben, zal dat leiden tot een foutmelding.
  Let op: dit verschijnsel is al eens opgetreden!
 • Rockridge Extensie
  De Rockridge extensie staat lange bestandsnamen toe op CD's die compatibel blijven met oudere Unix systemen.
 • Apple HFS
  Deze optie zal resulteren in een CD die leesbaar is op oudere Apple Macintosh machines die geen ISO images ondersteunen. Dit type CD zal helemaal niet leesbaar zijn op de meeste Microsoft en Unix systemen (behalve recente Linux kernels).

5.1.2 Brand opties

Hier kan de snelheid worden ingesteld waarmee de CD wordt gebrand. Controleer vooraf of het CD recordable medium dat wordt gebruikt ook daadwerkelijk de gekozen brandsnelheid ondersteunt.

Er kan worden gekozen voor een simulatie van het brand proces. In dat geval zal de brander alle ingestelde operaties uitvoeren met uitgeschakelde laser. Dit vereist nog steeds dat er een CD-recordable medium in de lade van de brander wordt gelegd (bij voorkeur is dat de CD waarop uiteindelijk de data geschreven gaat worden).

De Overburn optie kan worden geactiveerd wanneer de hoeveelheid te branden data nét iets meer bedraagt (enkele megabytes) dan volgens de specificatie op de recordable kan passen.
Overburn moet met verstand worden gebruikt; te veel data schrijven op een recordable kan de laser beschadigen en de brander onbruikbaar maken! Niet alle CD branders ondersteunen overburn; de beheerder van de server kan ook besluiten om de overburn-optie uit te schakelen om problemen te voorkomen.
Let op: In de standaard configuratie van de server staat overburn uit.

5.1.3 Verdere opties

Hieronder valt een aantal extra instellingen voor het branden van de CD:

 • Overschrijf CD-RW
  Via deze optie wordt een herschrijfbare CD (CD-RW) gewist alvorens de nieuwe gegevens er op te branden. Hierdoor zullen alle gegevens vernietigd worden die op dat moment op de CD aanwezig zijn. Deze optie is alleen van toepassing bij een CD-RW compatibele CD-Brander.
 • Sluit de CD af
  Dit heeft als resultaat dat er na afloop van het brand-proces geen verdere gegevens meer op de CD geschreven kunnen worden (tenzij het een CD-RW betreft: in dat geval moet de eerstvolgende keer worden gekozen voor "Overschrijven van de CD").
  Sommige CD-ROM drives (in het bijzonder drives van voor 1999, gewoonlijk 24-voudige snelheid of langzamer) kunnen een CD-ROM alleen probleemloos lezen als de CD afgesloten is. Deze CD-ROM drives kunnen waarschijnlijk ook alleen maar één enkele sessie zien op een multi-sessie CD. Als het de bedoeling is om een gebrande CD in een dergelijke oude drive te gebruiken, dan is het aan te raden om slechts een enkele sessie op de CD te branden en hem daarna af te sluiten.
 • Off-line Branden
  Door deze optie te selecteren zal de client applicatie zichzelf beëindigen wanneer het brand-proces op de server is gestart. Er kan dus ook geen terugmelding worden gegeven wanneer de CD klaar is. Deze optie wordt typisch gebruikt als de kans bestaat dat de browser wordt afgesloten of de lokale machine wordt herstart terwijl de server nog bezig is met het brand-proces.


 
Reservering van de brander

5.2 Het verloop van het brand proces

 

5.2.1 Bestands overdracht

Na het instellen van de gewenste opties voor het branden, kan op de knop [ Verder > > ] worden geklikt. Een laatste waarschuwing verschijnt eventueel, wanneer voor het overschrijven van een re-writable medium werd gekozen. Dan begint webCDcreator met het oversturen van de geselecteerde bestanden over het netwerk heen naar de server. Afhankelijk van de snelheid van het lokale netwerk kan dit overzenden van bestanden enkele minuten tot een uur duren.
Wanneer de server alle bestanden op de eigen harde schijf heeft verzameld, zal deze de lade van de brander openen (alleen bij een "tray loading" mechanisme) en webCDcreator waarschuwt via een dialoog venster dat een leeg medium moet worden ingelegd.

5.2.1 Reserveren van de brander

Omdat webCDcreator in een netwerkomgeving opereert, wordt de brander gedurende een bepaalde tijd (standaard 10 minuten) gereserveerd voor de brand- opdracht. Wanneer binnen de gereserveerde tijd geen recordable medium wordt ingelegd, zal webCDcreator de brand-opdracht annuleren. De reden hiervoor is, dat meerdere gebruikers tegelijkertijd een CD kunnen samenstellen met webCDcreator. De wachtrij die daardoor kan ontstaan wordt één voor één afgewerkt door de CDWserver. Door een beperkte tijd te koppelen aan een reservering loopt de tijd in een wachtrij niet al te ver op.

5.2.2 Meerdere branders

De beheerder van een webCDwriter kan meerdere branders in de server inbouwen wanneer blijkt dat de wachttijden te zeer oplopen. In de notificatie- dialoog van webCDcreator wordt dan het volgnummer van de brander genoemd naast de reserveringstijd. De server beheerder zal dit nummer op de lade van de brander aanbrengen.
Voortgang van het branden

5.2.3 Voortgang van het brand proces

Nadat een medium in de brander is geplaatst, zal het beschrijven van de CD beginnen. De webCDcreator zal via een voortgangs-balk de status van het brand proces tonen. De knop Detail schakelt de weergave aan van de meldingen die de brand software aan de server doorgeeft.
Indien echter gekozen werd voor de optie offline branden, zal de webCDcreator applicatie afsluiten zodra het branden begint. De voortgang van het brandproces kan dan natuurlijk alsnog op de web pagina van de CDWserver worden bekeken.


 

6. Vragen en Antwoorden

 • Kan ik ook een Audio CD (music CD) maken met webCDcreator?

  Ja zeker, selecteer eenvoudig "Audio CD" in het eerste venster dat verschijnt nadat het applet is gestart.

 • Ik wil met andere gebruikers kunnen communiceren! Is er een gebruikersgemeenschap voor webCDcreator?

  Ja zeker, er is een mailing list waarvan de archieven te vinden zijn op SourceForge. De voertaal is engels. Eventuele problemen die daar gemeld worden, zijn meestal binnen een dag opgelost.

 • Ik heb aanmerkingen op de Nederlandstalige documentatie en/of menu's!

  Stuur alle op- en aanmerkingen naar onderstaand Email adres van de vertaler.


 

7. Vermelding

Aan de internationalisatie van de menu's en documentatie van webCDcreator hebben de volgende auteurs mee geholpen:
 • Jonathan Buschmann • Schreef de originele engelstalige documentatie
 • Buchan Milne • Schermafdrukken en verbeteringen in de engelstalige documentatie
 • Luca Olivetti • Spaanse vertaling
 • Daniel Huhardeaux • Vertaling in het frans voorzien van schermafdrukken
 • Eric Hameleers • ( e.hameleers@sox.homeip.net) vertaling in het nederlands, plus verbeteringen aan de engelstalige documentatie
Laatste wijziging: 25 juni 2003 / versie 2.5.1